Školská jedáleň

Program "Školské ovocie"

21.10.2012 12:40
    Gestorom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Jeho cieľom je naučiť populáciu jesť čerstvé ovocie a zeleninu a zlepšiť zdravotný stav celej populácie. Odborníci odporúčajú zjesť denne 400g ovocia, u dospelých je to dvojnásobná dávka. Program Školské ovocie upravuje...

Program "Školské mlieko"

20.10.2012 20:33
    Školské mlieko je program, ktorý funguje vo viacerých krajinách Európskej únie. Tento program vyzýva deti predškolského veku ku konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov a aby ich stravovanie bolo vyvážené a zdravé. Financovanie programu je trojzložkové:     ...