Projekty

Projekt "MÁM SRDIEČKO NA DLANI ALEBO AKO SA STAŤ LEPŠÍM"
Zámerne stimulovať interpersonálne porozumenie a morálne usudzovanie.


Projekt " EVIČKA NÁM OCHORELA"
Poskytovať deťom primerané vedomosti o ochrane svojho zdravia a zdravia iných osôb. Zvýšiť úroveň poznatkov a praktické zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci.

 

Projekt "Škola podporujúca zdravie"

MŠ získala certifikát a bola prijatá do národnej siete ŠPZ. Úlohy projektu plníme v troch oblastiach:

  • Zlepšenie životného prostredia - v tejto oblasti vedieme deti k ochrane životného prostredia, pestujeme lásku k prírode a jej hodnotám rôznymi aktivitami. Estetizáciou prostredia materskej školy rozvíjame u detí tvorivosť, prispievame k utváraniu pozitívnej atmosféry a vzbudzujeme úctu k hodnotám ľudskej práce.

  • Starostlivosť o zdravie a prevencia - rozvíjame návyky kultúrneho stolovania, správnej životosprávy zaraďovaním vhodných pokrmov do stravy, častým podávaním čerstvého ovocia a zeleniny, strukovín, chudého mäsa, hydiny, rýb, dodržiavaním pitného režimu. Dôležitý je každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, zaraďovanie rôznych pohybových aktivít na správne držanie tela, absolvovanie predplaveckého výcviku, dodržiavanie stomatologického programu. Plnením programu "Evička nám ochorela" prehlbujeme poznatky o ľudskom tele a podaní prvej pomoci, vzbudzujeme úctuk vlastnému telu.

  • Utváranie pozitívnych medziľudských vzťahov - plnením úloh v tejto oblasti sa snažíme vplývať na ľudskú osobnosť ako na osobnosť, ktorá dokáže svojimi skutkami urobiť veľa dobrého ale aj zlého. Preto naša snaha smeruje k vytváraniu pozitívnej atmosféry v materskej škole, čo veľmi priaznivo ovplyvňuje život detí a ich rodičov i všetkých zamestnancov školy. Spoločnými akciami ( rodina a škola) sa snažíme vytvoriť jednu veľkú rodinu, čo priaznivo pôsobí na naše deti, na ktorých nám najviac záleží.