Program "Školské ovocie"

21.10.2012 12:40

    Gestorom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Jeho cieľom je naučiť populáciu jesť čerstvé ovocie a zeleninu a zlepšiť zdravotný stav celej populácie. Odborníci odporúčajú zjesť denne 400g ovocia, u dospelých je to dvojnásobná dávka.

Program Školské ovocie upravuje nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 520/2010 Z.z. v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 288/2009. Cieľovou skupinou tohto programu sú deti a mládež od 3 do 15 rokov.

Ovocie je podávané dvakrát do týždňa - 1x ovocie a 1x šťava (bez sladidiel).

Ide o produkciu od domácich výrobcov a pestovateľov ovocia a zeleniny. Dodávky do našej materskej školy zabezpečuje Agromix V.O.S. s.r.o. Sedliská.

Finančná úhrada od rodičov je z dennej stravnej jednotky.