Triedy

  Trieda 1 - Rybka 2 - 3 ročné deti        

                       učiteľky:  Mgr. Vladimíra Vislocká, Anna Hudacká, Anna Čandíková, Bc. Jana Petríková - MD

 


   Trieda 2 - Veverička 4 - 5 ročné deti          

                       učiteľky:  Mária Ličáková, Bc. Marta Gavaľová


   Trieda 3 - Lienka 4 - 5 ročné deti         

                        učiteľky:  PaedDr. Beáta Jankurová, Mgr. Jana Lakatošová-Bindasová


    Trieda 4 - Motýľ 4 - 6 ročné deti    

                        učiteľky:  Mária Dziacka, Bc. Melánia Kostovčíková, Ľubica Lenková


   Trieda 5 - Sova 5 - 6 ročné deti       

                        učiteľky:  Erika Hrunová, Danka Koritková

                
    Trieda 6 - Žabka 3 - 4 ročné deti

                        učiteľky: PaedDr. Mária Komenská Šimková, Mária Lehetová, Bc. Adriána Jenčová - MD