Vedenie školy a ostatní zamestnanci

Riaditeľka MŠ:                         Bc. Melánia Kostovčíková

Zástupkyňa riaditeľky MŠ:       Ľubica Lenková

Učiteľky:                                  

                                                 Mgr. Vladimíra Vislocká

                                                 Bc. Jana Petríková

                                                 Anna Hudacká

                                                 Mária Ličáková

                                                 Bc. Marta Gavaľová

                                                 PaedDr. Beáta Jankurová

                                                 Mgr. Jana Lakatošová-Bindasová

                                                 Mária Dziacka

                                                 Erika Hrunová

                                                 Danka Koritková

                                                 PaedDr. Mária Komenská Šimková

                                                 Bc. Adriána Jenčová

                        

Vedúca školskej jedálne:         Mária Klapáková      

Kuchárky:                                Mária Šalatová, Slávka Šalatová, 

                                                Valéria Jančíková, Marcela Šalantayová

Školníčka:                               Katarína Ragančíková

Upratovačky:                           Danka Lengerová, Ľubica Fedorková