Aktivity plánované v školskom roku 2018/2019

Jesenné stretnutie - tvorivé odpoludnie na školskom dvore spojené s ochutnávkou šalátov a opekačkou

Vianočná besiedka

Fašiangový karneval

Oslavy Dňa matiek

Výlet predškolákov

Oslavy Dňa otcov - športové odpoludnie

Rozlúčka predškolákov, a i.

 

    V rámci Individuálneho plánu práce vykonávajú pedagogickí zamestnanci (aj v spolupráci s prevádzkovými zamestnancami) čiastkové úlohy počas celého školského roka, ktoré sa realizujú formou exkurzie, návštevy, športového dopoludnia, tvorivej chvíľky a pod. Ide napr. o:

Moja najmilšia hračka - triedna výstavka hračiek

Školská olympiáda - športové dopoludnie pri príležitosti Svetového dňa pohybu ku zdraviu

Rozprávková taška prichádza domov k deťom - čítanie rozprávok v rodine, a i.

 

    Plánujeme realizáciu divadelných predstavení "Uja Ľuba" z Košíc i iných kočovných divadiel.

Materská škola spolupracuje s inými mimoškolskými organizáciami, plánuje sa prezentovať a zúčastniť programu osláv Dňa Čemerného, Úcty k starším, a i.