Program "Školské mlieko"

20.10.2012 20:33

    Školské mlieko je program, ktorý funguje vo viacerých krajinách Európskej únie. Tento program vyzýva deti predškolského veku ku konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov a aby ich stravovanie bolo vyvážené a zdravé.

Financovanie programu je trojzložkové:      - podpora z prostriedkov EÚ

                                                              - podpora z prostriedkov štátneho rozpočtu SR

                                                              - doplatok žiaka (rodiča) z dennej stravnej jednotky.

Výšku príspevkov z EÚ stanovuje nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008, financovanie zo štátneho rozpočtu upravuje Metodické usmernenie č. 339/2008 na realizáciu nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ a žiakov základných a stedných škôl.

V našom regióne (teda i v našej materskej škole) tento program realizuje Humenská mliekareň, a. s.

Deťom je podávané ohrievané mlieko s pridaním granka, kakaa, frapka s rôznym pečivom; tiež jogurt s ovocnou príchuťou formou školskej desiaty. Mlieko z tohto programu sa nesmie používať na prípravu jedál v školskej jedálni.

Ak dieťa trpí alergiou na mlieko je nutné oznámiť to vedeniu školskej jedálne (príp. materskej školy) a doložiť lekárskym potvrdením!