Krúžky

    Deti našej materskej školy majú možnosť navštevovať krúžky rôzneho druhu. Podstatou krúžkovej činnosti nieje dieťa naučiť konkrétnu činnosť (kresliť, zručne sa pohybovať a pod.), ale rozvíjať, prehĺbiť a zdokonaliť talent v danej oblasti. Rodič prihlasuje svoje dieťa na krúžkovú činnosť u učiteliek v tej triede, ktorú navštevuje.
     V školskom roku 2018/2019 ponúkame:

 

     Športový krúžok - vedie pani učiteľka Danka Koritková

     Výtvarný krúžok - vedie pani učiteľka Mgr. Vladimíra Vislocká

     Výučbu anglického jazyka - vedie externá lektorka Mgr. Iveta Ivanová