Rada školy

Predseda:                 Mária Dziacka

Podpredseda:           Adriana Hricová

Ostatní členovia:       Bc. Jana Petríková

                                  Mária Klapáková

                                  Bc. Michal Jenčo

                                  Ing. Štefan Topľanský

                                  Ing. Gabriel Mülbauer

                                  Mgr. Erika Virbová

                                  Mgr. Renáta Rákošová