Talentárium

 Radosť z tanca, hudby a spevu sme mohli ukázať na Talentáriu 2011 ktoré sa konalo 17.6.2011 v kultúrnom dome v Zámutove. Talent a snaha detí bola ocenená nielen potleskom a vecnými darmi, ale aj rozprávkou "Popoluška" a detskou diskotékou.