Pesničkový Mikuláš

Dňa 5.12.2011 sa deti z našej MŠ zúčastnili predstavenia PESNIČKOVÝ MIKULÁŠ, ktoré sa konalo v MsDK vo Vranove n/T. Mikuláš, ako aj čert Brumteláš s čertíkmi vykúzlili na tvárach našich detí úsmev a radosť, za čo boli aj patrične deťmi odmenení v podobe veľkého potlesku.