Pesničkový Mikuláš

"Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš..."
Takto spievajú deti Mikulášovi. No dňa 08.12.2010 to bolo naopak.
Deťom spieval Mikuláš, a to v CVČ - v programe nazvanom "Pesničkový Mikuláš".
Spolu s ním nás strašil a zabával aj čert Brumteláš, ktorý bol našťastie v tento
deň dobrý.