Návšteva ZUŠ

 Vedieť pekne kresliť, spievať, hrať na hudobnom nástroji, byť umelcom, je snom každého dieťaťa. Tento sen im aspoň na chvíľu pomohla splniť Základná umelecká škola vo Vranove n/T, ktorú deti navštívili 13.04.2011. Videli tam naozajstné hudobné nástroje, hrali na skutočných flautách, spievali so živým orchestrom, vyskúšali si viaceré výtvarné techniky.