Mikuláš

Konečne prišiel 6.december a s ním toľko očakávaný Mikuláš. Mikuláš zavítal aj do našej MŠ, a to osobne do každej triedy v našej MŠ. V každej triede mu deti pripravili vianočný program a oslavu, na ktorú si deti pozvali svojich blízkych. Rožiaril sa vianočný stromček, deti sa zmenili na hercov a rodičom sa zračil na tvári úsmev, ba kde tu vypadla aj slzička šťastia. A keďže Mikuláš nechodí na prázdno, každé z detí obdarúval balíčkom plným sladkých dobrôt.