Malí vedci

    Ako vyčistiť mince, vyrobiť sopku i preskúmať čo je rozpustné vo vode, si vyskúšali deti z triedy č. 3 pod vedením pani učiteľky Janky Megelovej (5.3.2015). 

 

Fotogaléria TU