Dentálna hygiena

Osemnásty marcový deň 2011 bol pre deti z triedy č.4 a 5 ďalším zaujímavým dňom v materskej škole. Malé prekvapenie pre nich pripravili dve študentky tretieho ročníka lekárskej fakulty - budúce stomatologičky. Deti mali možnosť oboznámiť sa so správnou dentálnou hygienou, zhliadli premietanie atypických snímkov a prakticky si vyskúšali správne čistenie zúbkov.