Danka a Janka

Dňa 24.3.2011 sme mali na našej MŠ vzácnu návštevu. Prišli nás pozdraviť a rozpovedať svoj príbeh Janka a Danka.