Úcta k starším

13.10.2017 23:02

 

 

 

 

Do našich okien zaklopal Október- mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom. V našej MŠ si deti v tomto mesiaci slová starká, starký, babka, dedko opakujú často, vštepujeme im lásku, vďačnosť a úctu k starým rodičom, ktorú si právom zaslúžia. Vyvrcholením tejto vďaky bolo vystúpenie našich detí z triedy č. 4 a č. 5 pre ich starých rodičov, spríjemnené chutným koláčom a teplým bylinkovým čajom. Ďakujeme babičkám aj deduškom za prijatie pozvania.

 

Fotoalbum - trieda č.4

Fotoalbum - trieda č.5