Členovia rodičovského združenia

Predseda:            Rastislav Košuda

Podpredseda:      Mgr. Peter Bačovčin

Pokladník:           Dominika Filová

Členovia:             Ing. Gabriel Mülbauer

                            Ing. Ján Sabol

                            Adriana Hricová

                            Ing. Martin Vardžik

                            Ľuboslava Kočišová

                            Ján Barna

                            Radoslava Svetlíková

                            Magdaléna Bruckner

                            Mgr. Ján Kačúr, PhD.