Členovia rodičovského združenia

Predseda:            Rastislav Košuda

Podpredseda:      Mgr. Peter Bačovčin

Pokladník:           Dominika Filová

Členovia:             Lenka Horváthová

                            Mária Činčárová

                            Ing. Gabriel Mülbauer

                            Ing. Ján Sabol

                            Ing. Martin Vardžik

                            Ľuboslava Kočišová

                            Ing. Ján Barna

                            Radoslava Svetlíková

                            Mgr. Peter Kačúr, PhD.

                            Katarína Šalatová