Výlet na Špišský hrad

Jeden, z krásnych zážitkov, na ktorý sa nezabúda bol aj spoločný výlet predškolákov a ich rodičov. Cesta k zážitkom viedla cez Spišský hrad, Spišský salaš, ZOO v Spišskej Novej Vsi a späť. Nevšedné zážitky budú pripomínať jeden netradičný deň počas dochádzky deti do MŠ.