V zdravom tele - zdravý duch

"V zdravom tele - zdravý duch" - v duchu tohto hesla sa uskutočnila ZIMNÁ TURISTICKÁ VYCHÁDZKA, ktorá sa konala 21.2.2012 a zúčastnili sa jej deti z tried 3, 4, 5.