Svetový deň pohybu

Dňa 10.05.2012 si deti pripomenuli Svetový deň pohybu na akcii Olympijské hry v Materskej škole.