Športová olympiáda

Dňa 7.6.2011 sa naše deti zúčastnili DETSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY vo Vranove nad Topľou.  Olympiáda sa začala slávnostným nástupom družstiev 8. materských škol na palubovke MŠH.Na mestskej olympiáde vládla výborná športová atmosféra. Povzbudzovali detí, ale aj dospelí fanúšikovia. Na stupni víťazov sa striedali malí športovci z rôznych MŠ, ktorí neskrývali radosť a nadšenie z medaily, darčeka a sladkostí, ktoré boli odmenou za ich úsilie.