O šípkovej Ruženke

Možnosť vyskúšať si, aké je to byť hercom, mali deti z našej MŠ dňa 9.5.2012 v divadielku O ŠÍPKOVEJ RUŽENKE.