Návšteva v DSS

    Vianočný čas je úzko spätý s radosťou; nielen jej prijímaním, ale i rozdávaním. I naši predškoláci 12.12.2014 svojim vystúpením potešili a rozradostili prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím v Domove sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou.

 

Fotogléria TU