Návšteva knižnice

19.3.2012 naši predškoláci navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou.