Kniha - priateľ človeka.

 O tom, že kniha je najlepším priateľom človeka sa deti uistili návštevou knižnice vo Vranove nad Topľou. Dozvedeli sa ako čítajú slepé a dorozumievajú sa hluchonemé deti. Na krátku chvíľu vstúpili do rozprávky O dvanástich mesiačikoch a oboznámili sa s miestnosťou kde sa dajú vypožičať rôzne druhy kníh.