Karneval

 Čas fašiangov je čas radosti a veselosti, čas plesov, bálov a karnevalov. A aby naša MŠ nepremeškala tento čarovný čas, urobili sme si dňa 16.2.2011 v Kultúrnom dome v Čemernom KARNEVAL, na ktorý sme si pozvali uja Ľuba. No a nesmeli chýbať hlavné hviezdy karnevalu, a to deti z našej MŠ, ktoré sa prišli ukázať v maskách od výmyslu sveta. No a že ujo Ľubo to vie roztočiť, a vie, čo je zábava, svedčila radosť detí, ako aj radosť rodičov.