Zber papiera

05.11.2018 17:30

    Oznamujeme rodičom, že v mesiaci NOVEMBER prebieha v materskej škole zber papiera. Donášku zviazaného, príp. v škatuliach uskladneného papiera je potrebné nahlásiť učiteľkám v triede. Kvôli priestorovým obmedzeniam nie je možné preberať kartón. Prosíme o pomoc našej škole aj takouto formou. Srdečne ďakujeme!