ZMENA DIVADLA

18.10.2018 19:52

    Oznamujeme rodičom, že plánované divadelné predstavenie divadla Saurus zo dňa 25.10.2018 - FERDO MRAVEC - sa presúva na náhradný termín - 5.11.2018.