Anglický jazyk

Zameranie

    Krúžok anglického jazyka prebieha prostredníctvom programu "Cookie and friends", ktorý je svojou náplňou a intepretáciou u detí veľmi obľúbený. pestuje
 lásku k cudziemu jazyku a dáva dobrý základ pre ďaľšie štúdium jazyka na školách. Program je postavený na prirodzenej hravosti detí a ich schopnosti rýchlehho napredovania. 
    Metodika krúžku je založená na nenútených aktivitách, ako sú zručnosti (ručné práce), piesne a riekanky, divadlo a hranie rolí, stolné a kartové hry, množstvo obľúbených a veselých detských hier.
 

Ciele

  • Precvičovať u detí základnú slovnú zásobu v oblastiach rodina,zvieratá, jedlo, počasie, ľudské telo, sviatky...
  • Rozvíjať jemnú motoriku, prvotný písomný prejav a správny úchop ceruzky pomocou obkresľovania, spájania, sledovania labyrintov, vyfarbovania a kreslenia.
  • Rozvíjať pozorovacie schopnosti a uvažovanie pomocou roznych aktivít: hľadania toho, čo chýba, spájania predmetov, hľadania rozdielov...
 

Čas a trvanie

    Deti sa stretávajú 2 krát týždenne (utorok, štvrtok) po 30 minút.
 

    Čo sme sa naučili v októbri? KLIKNI TU

    Čo sme sa naučili v novembri? KLIKNI TU

    Čo sme sa naučili v januári a februári? KLIKNI TU